Klub

BK Ostrov

Biatlonový klub Ostrov vznikl v červnu 2017 se záměrem vrátit biatlon do Krušných Hor, konkrétně sportovního areálu Eduard, a navázat svoji činností na dnes již zaniklé kluby BK Jáchymov, Svazarm Ostrov a tělovýchovná střediska TSM a VSM. To samozřejmě pouze v duchu sportovním a nikoliv politickém.

Naše cíle jsou :

  • umožnit dětem věnovat se aktivně sportu a účastnit se zímních a letních biatlonových závodů
  • vychovávat sportovce, kteří se chtějí věnovat biatlonu naplno a na vysoké úrovni
  • spolupracovat s dalšími kluby na údržbě a rozvoji areálu Eduard
  • pomáhat organizovat oblastní závody
  • propagovat biatlon a sport, reprezentovat město Ostrov a Karlovarský kraj na celorepublikových závodech